Blog

Category: Uncategorized

İncil Değiştirildi Mi?

İnsanlar kimi zaman şöyle bir soru soruyor: “Dört değişik müjde olması Yeni Ahit’in (İncil) değiştirildiğini kanıtlamıyor mu?” Basit yanıt, hayır. Ancak sorunun kendisi Allah’ın kutsal yazıları nasıl

Allah mı Tanrı mı?

Pek çok İbranice ve Arapça kelimelerinin ünsüz harfleri aynıdır, sadece ünlüleşme farklıdır. Örneğin: İbranicede Tanrı veya tanrı kelimesi eloah’tır (resmi harf çevirisi: ᾽elôah). Arapçada ilah’tır