Blog

İncil Değiştirildi Mi?

İnsanlar kimi zaman şöyle bir soru soruyor: “Dört değişik müjde olması Yeni Ahit’in (İncil) değiştirildiğini kanıtlamıyor mu?” Basit yanıt, hayır. Ancak sorunun kendisi Allah’ın kutsal yazıları nasıl

Daha Fazla »

Allah mı Tanrı mı?

Pek çok İbranice ve Arapça kelimelerinin ünsüz harfleri aynıdır, sadece ünlüleşme farklıdır. Örneğin: İbranicede Tanrı veya tanrı kelimesi eloah’tır (resmi harf çevirisi: ᾽elôah). Arapçada ilah’tır

Daha Fazla »