Allah mı Tanrı mı?

Pek çok İbranice ve Arapça kelimelerinin ünsüz harfleri aynıdır, sadece ünlüleşme farklıdır. Örneğin: İbranicede Tanrı veya tanrı kelimesi eloah’tır (resmi harf çevirisi: ᾽elôah). Arapçada ilah’tır (᾽ilāh). Araştırmacılar genelde bu iki kelimenin kök kelimesinin aynı olduğunu düşünüyorlar, yani soydaştırlar. Eloah ve ilah kelimelerinde ünsüzler soldan sağa yazılırsa hem İbranicede hem de Arapçada lh olarak gözüküyor. Arapçada ve İbranicede tanrı kelimesi için sadece telaffuz farklıdır. Bu kelimeler, Yaratıcı’nın isimleri değildir, bunlar Tanrı veya tanrı anlamına gelen genel terimlerdir. İbranice el kelimesi de “tanrı” demektir ve genel bir terimdir. Birleşik kelimelerde eloah kullanılmazdı sadece el kullanılırdı.   

Bunu isimlerde sık sık görüyoruz. Daniel (anlamı: Allah yargıcımdır), Mikael (anlamı: Kim Allah gibidir?), İsmael (anlamı: Allah işitir) ve Hezekiel (anlamı: Allah güçlendiriyor) isimlerinde el kelimesini görüyoruz.