Hakkımızda

Tüm Dünyadayız

Yedinci Gün Adventistleri, Tevrat, Zebur ve İncil’den oluşan Kutsal Yazılar’a dayanarak, tüm millerlerden ve dillerden insanları İsa Mesih’in bu dünyaya çok yakındaki dönüşüne hazırlanmaya çağıran imanlı topluluğudur.

Dünya çapında 153.000’den fazla Yedinci-Gün Adventist topluluğunun olduğu dünyamızda yaklaşık 21 milyon üyemiz bulunmaktadır. Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesinde çok sayıda kilise üyemiz vardır. YGA Kilisesi, 1863 yılından beri resmi bir mezheptir. Yaklaşık 8.540 okul ve 1,9 milyon öğrenciye sahip dünyanın ikinci büyük entegre okul ağına sahiptir. 681’dan fazla sağlık kurumuna sahip olan dünyanın en büyük Protestan hastane ve klinikler ağıdır.

0
Adventist
0
Adventist bulunan ülke
0
dil ve lehçede yayınlanmış ve yayınlanmakta olan dergiler
0
Yayın ve basımevi
0
okul birimi
0
ülke Adventist Gelişim ve Yardım Kaynakları Ajansı'nın yardımına güveniyor
0
öğrenci
0
Gıda şirketi
0
hastane, klinik ve yetimhane
0
dil ve lehçede verilen vaazlar

Bizler İçin Önemli Olan Nedir?

Yedinci-Gün Adventistleri, dünyamız için
Allah’ın çok özel sevgi mesajını paylaşmanın
önemli olduğuna inanmaktadır. Bu umut mesajı
bizlere şunları hatırlatır…

Kutsal ve her şeye kadir Allah dünyamızı
ve içindeki her şeyi yaratmıştır.
Adem ve Havva’yı şekillendirdiğinde,
insan ırkı için .ng.rdüğü özel
bir ilgiyle, yaptığı şeyi sevecenlikle
destekler.

Mevcudiyetimiz için tamamen
O’na bağlıyız. O olmaksızın yaşam
ve varlık yoktur. O her birimizi
seçim yapma, davranışta bulunma
gücü ve ibadet ve tapınma yoluyla
yanıt verme ayrıcalığı ile onurlandırır.

Dünyamız iyi ile k.tü arasında
trajik, kozmik bir çatışmaya uğramıştır.
Allah bu meydan okuyuşa,
k.tülüğe karşı zafer kazanıldığından
emin olunması amacıyla
tüm göklerin dahil olduğu bir
planla yanıt vermiştir. Bunun da
ötesinde O her insana çatışma içindeki
dünyamızda O’nun esenliğini
bilme ve günün birinde O’nunla
tam bir uyum içinde evrenin bir
parçası olması fırsatı vermiştir.

Allah, Musa Peygamber’in yazılarında
kaydedilmiş olan On
Emir’de belirtildiği gibi, ahlâklı
yaşam için bir rehber sağlamıştır.
Bizler Allah’ı yüceltiriz ve O’nun
vermiş olduğu ilkeleri izleyerek
hem kendimize hem de başkalarına
bereket getiririz.

O’nun her birimize emanet etmiş
olduğu yaşam armağanı, alkol,
tütün, bağımlılık yapıcı maddeleri
kullanmayan ve yenmesi temiz
olan etlerden oluşan bir beslenme
sistemini takip eden sağlıklı bir yaşam
tarzıyla korunmaktadır. Ayrıca
bütünlük içindeki iyi bir sağlıklı
yaşamı başkalarıyla paylaşmaktan
da büyük mutluluk duyarız.

Bizler, O’nu günlük yaşamımızdaki
giyim kuşamımızla, konuşmalarımızla,
zamanımızı ve paramızı
nasıl harcadığımızla, başkalarına
nasıl davrandığımızla ve dünya ile
ilgilenme tarzımızla temsil etmeye
çağırıldık.

Pek yakında Allah O’nun sevgisini
ve affını kabul edenlerin lehine
yargısını tamamlayacak ve dünyamızın
yaşamış olduğu tüm adaletsizliklere
ve acılara karşı hükmünü
verecektir.

İsa çok yakında kudreti ve görkemiyle
bu dünyaya dönecek ve iyi ile
k.tü arasında asırlardır süren mücadeleye
bir son verecek, O’nu sevenleri
cennete g.türecek ve dünyamızı
en baştaki güzelliğine ve esenliğine
geri d.ndürecektir.
Bizler, her şeyi büyük ilgisiyle yapan
Yaratıcımız’a bir yanıt olarak haftalık,
kutsal yedinci-gün Sebt’ini
tutarak verdiğimize inanıyoruz.
G.kyüzü ve yeryüzünü yeniden
yaratma planının bir parçası olarak
pek yakında döneceği, O’nu sevenlerin
O’nunla sonsuza dek birlikte
olacağı, k.tülüğün bir daha hiç ortaya
çıkmayacağı vaat edilmektedir.
Dünyamızın yaşadığı her şeye rağmen O’nun
vaadi budur. Bizler bu müjdeli haberi sizinle
paylaştığımızdan dolayı kendimizi imtiyazlı
sayıyoruz!

Adventist Kilisesi’nin Başlangıcı

Yedinci-Gün Adventist Kilisesi’nin nasıl başladığına dair dramatik bir öykü için Tell The World’u izleyin. Bunları ayrı bölümler halinde seyredebilirsiniz: https://telltheworld.adventist.org/watch


veya buradan tüm video olarak izleyebilirsiniz: