Hakkımızda

Tüm Dünyadayız

Yedinci Gün Adventistleri, Tevrat, Zebur ve İncil’den oluşan Kutsal Yazılar’a dayanarak, tüm millerlerden ve dillerden insanları İsa Mesih’in bu dünyaya çok yakındaki dönüşüne hazırlanmaya çağıran imanlı topluluğudur.

Dünya çapında 153.000’den fazla Yedinci-Gün Adventist topluluğunun olduğu dünyamızda yaklaşık 21 milyon üyemiz bulunmaktadır. Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesinde çok sayıda kilise üyemiz vardır. YGA Kilisesi, 1863 yılından beri resmi bir mezheptir. Yaklaşık 8.540 okul ve 1,9 milyon öğrenciye sahip dünyanın ikinci büyük entegre okul ağına sahiptir. 681’dan fazla sağlık kurumuna sahip olan dünyanın en büyük Protestan hastane ve klinikler ağıdır.

0
Adventist
0
Adventist bulunan ülke
0
dil ve lehçede yayınlanmış ve yayınlanmakta olan dergiler
0
Yayın ve basımevi
0
okul birimi
0
ülke Adventist Gelişim ve Yardım Kaynakları Ajansı'nın yardımına güveniyor
0
öğrenci
0
Gıda şirketi
0
hastane, klinik ve yetimhane
0
dil ve lehçede verilen vaazlar

Yedinci-Gün Adventist Kilisesi’nin nasıl başladığına dair dramatik bir öykü için Tell The World’u izleyin. Bunları ayrı bölümler halinde seyredebilirsiniz: https://telltheworld.adventist.org/watch


veya buradan tüm video olarak izleyebilirsiniz: